Lars Maria Theo Eijssen werd geboren op 30 mei 1976 in het zuid-Limburgse dorp Schimmert. Van 1988 tot 1994 doorliep hij het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), afdeling Gymnasium, aan het Stella Maris College te Meerssen. Uit een brede interesse aan vervolgstudies viel zijn keuze vervolgens op de opleiding Geneeskunde. Hiertoe volgde hij eerst een verkorte cursus scheikunde aan het James Boswell Instituut van de Universiteit Utrecht. Vervolgens begon hij enthousiast aan de medische opleiding aan de Universiteit Maastricht, toen nog Rijksuniversiteit Limburg. Omdat ook interesse voor meer technische vakken bleef, begon Lars in 1995 aan de opleiding Kennistechnologie aan de Universiteit Maastricht en aan de Universiteit Hasselt, toentertijd Limburgs Universitair Centrum geheten, in het Belgische Diepenbeek. In het kader van de laatste opleiding studeerde hij een maand informatica aan Baylor University te Waco, Texas, VS en nam hij deel aan een aantal projecten op het gebied van logistiek en automatisering voor verschillende bedrijven.

Na het doen van een wetenschapsstage bij de afdeling Epidemiologie van de Universiteit Maastricht, haalde Lars het Doctoraal geneeskunde cum laude in het jaar 1999. Nadat hij een stage bij de afdeling Genetica en Celbiologie van dezelfde universiteit had afgerond, mocht hij ook zijn doctoraal Kennistechnologie, specialisatie bedrijfs- en toegepaste wiskunde, in ontvangst nemen, tevens cum laude. Dit laatste diploma gaf ook aanleiding tot officiŽle toekenning van een gelijkwaardigheidverklaring met het Licentiaat Toegepaste Informatica door het Vlaamse Departement Onderwijs.

In 2000 begon Lars aan een promotietraject als Assistent in Opleiding bij de kersverse sectie Populatiegenetica, Genomics & Bioinformatica van de Universiteit Maastricht. Hier hielp hij naast zijn eigen onderzoek mee met het opzetten van een aantal andere activiteiten, waaronder veel ICT taken binnen de groep. Het doorlopen promotietraject leidde in 2006 tot de publicatie en verdediging van het proefschrift 'Analyse van microarray genexpressie datasets' met Prof.dr. J.P.M. Geraedts als promotor.

Lars heeft ook meegewerkt aan ondersteuning van non-profit organisaties met betrekking tot automatisering, ontwikkeling van grafisch design, websites en drukwerk. Nu hij na het afronden van zijn promotie weer meer keuzevrijheid qua tijdsbesteding heeft gekregen, richt zijn interesse zich sterk op het in de praktijk brengen van zijn ICT deskundigheid als professional.